Karat-2016

Karat-2016 tikinti şirkətinin yeni binaları

1 YK
tikilir
0 YK
həyata keçirilmişdir

Cari layihələr

1 YK
Bu inşaatçı həmçinin Karat 2016 adı ilə tanınır