Akkord

Akkord

2005ilə qurur
akkord.az
0 YK
tikilir
1 YK
həyata keçirilmişdir

Tamamlanmış layihələr

1 YK
Bu inşaatçı həmçinin Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC adı ilə tanınır