Vətən İnşaat 2023 ММС

Vətən İnşaat 2023 ММС tikinti şirkətinin yeni binaları

2022ilə qurur
1 YK
tikilir
0 YK
həyata keçirilmişdir
Bu inşaatçı həmçinin Vətən-2022 ММС adı ilə tanınır