Avrasya İstanbul LTD

Avrasya İstanbul LTD tikinti şirkətinin yeni binaları

0 YK
tikilir
1 YK
həyata keçirilmişdir

Tamamlanmış layihələr

1 YK

Avrasya İstanbul LTD bu şəhərlərdə tikilir: