Azadlıq Residence MMC

Azadlıq Residence MMC tikinti şirkətinin yeni binaları

0 YK
tikilir
1 YK
həyata keçirilmişdir
Bu inşaatçı həmçinin Azadlig Residence, Azadliq Rezіdens, Azadlig Rezіdens adı ilə tanınır