Monolit N-2

Monolit N-2 tikinti şirkətinin yeni binaları

0 YK
tikilir
1 YK
həyata keçirilmişdir

Tamamlanmış layihələr

1 YK
Bu inşaatçı həmçinin Monolit 2 adı ilə tanınır