Goldenrose

Goldenrose tikinti şirkətinin yeni binaları

2001ilə qurur
1 YK
tikilir
1 YK
həyata keçirilmişdir

Cari layihələr

1 YK

Tamamlanmış layihələr

1 YK
Bu inşaatçı həmçinin Azenne İnşaat adı ilə tanınır